Primordial Power

Primordial Power

Mixed Media Installation

108' x 98' x 18', 2017

Primordial Power

Mixed Media Installation

108' x 98' x 18', 2017

Primordial Power

Mixed Media Installation

108' x 98' x 18', 2017

Primordial Power

Mixed Media Installation

108' x 98' x 18', 2017